Dành Cho Thợ MỏKiến Thức

Merged mining ( đào hợp nhất) là gì – Bitcoin và Namecoin- Litecoin và Dogecoin?

Các thợ đào coin thường chỉ tập trung vào việc khai thác một đồng coin. Mặc dù có vẻ như đó là giải pháp hiệu quả nhất, nhưng khái niệm merged mining – đào hợp nhất không nên bị bỏ qua dù bằng bất kỳ phương tiện nào. Trên thực tế, việc đào hợp nhất không làm mất đi bất kỳ tốc độ hash nào từ coin đang được khai thác, ngược lại còn giúp thợ đào coin kiếm thêm tiền từ việc này.

Đào hợp nhất là quá trình cho phép hai loại tiền mã hóa khác nhau dựa trên cùng một thuật toán được đào cùng một lúc

Đào hợp nhất là một quá trình không được đánh giá đúng “năng lực”

Merged mining – Đào hợp nhất là quá trình cho phép hai loại tiền mã hóa khác nhau dựa trên cùng một thuật toán được đào cùng một lúc.

Điều này cho phép các loại tiền mã hóa được hỗ trợ bằng hash thấp “tự thân vận động” tăng sức mạnh hash sau mạng vào các loại tiền mã hóa phổ biến hơn.

Hai trong số những ví dụ hay nhất về điều này là đào triệt để cả Litecoin và Dogecoin, cũng như Namecoin và Bitcoin với thuật toán SHA-256.

Đây là một quá trình khá phức tạp. Tất cả các giao dịch cho cả hai mạng được đặt hàng và cây merkle của chúng hash ra. Hai Blockchain được phân loại là Blockchain “parent” và Blockchain phụ. Auxilary blockchains merkle root – Gốc Merkle Blockchain phụ được chèn vào phần nonce ngoài của Blockchain “parent” – tức là Bitcoin hoặc Litecoin với Dogecoin và Namecoin như là chuỗi phụ.

Khi thông tin bộ chuỗi đã được kết hợp vào một phần không cần thiết của Blockchain khác thì chứng minh công việc – proof of work có thể được coi là đã đạt được nếu giải pháp với một khó khăn cụ thể đã được thực hiện.

Trong trường hợp của Bitcoin và Namecoin, độ khó là thấp hơn cho Namecoin do có ít sức mạnh mạng lưới (network power) hơn trong chuỗi đó, tức là số lượng zero trong hash là ít hơn. Vấn đề là nếu một mining pool tương đối lớn trong mạng lưới Bitcoin chuyển sang đào hợp nhất có thể chiếm một phần rất lớn của sức mạnh hash Namecoin.

Có ba trường hợp:

  1. Merged miner– Máy đào coin hợp nhất tìm thấy một giải pháp, khi độ khó quá thấp để cung cấp hash hợp lệ và proof of work cho một trong hai chuỗi.
  2. Máy đào coin hợp nhất tìm ra giải pháp để proof of work cho chuỗi phụ, nhưng không cho chuỗi “parent“.
  3. Máy đào coin hợp nhất tìm thấy một giải pháp lớn hơn các điều kiện của độ khó cho cả chuỗi “parent” và chuỗi phụ.

Đối với trường hợp 1, không có gì xảy ra và máy đào coin hợp nhất chèn một giá trị nonce mới và rehash.

Ở trường hợp 2, máy đào coin đã tìm ra giải pháp cho mạng Namecoin và truyền tải giải pháp của mình trong mạng lưới đó, nếu khai thác cùng với Bitcoin.

Với trường hợp 3, tìm thấy giải pháp cho cả 2 chuỗi và do đó tất cả các thông tin cần thiết để xác nhận được truyền đến các máy đào coin chuyên dụng của cả hai mạng và máy đào coin hợp nhất đã giành được Bitcoin và Namecoin hoặc Dogecoin và Litecoin.

Xem thêm:

Tags

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close